Integritetspolicy

FRAKTPOLICY (ORDERBEHANDLING TID OCH KOSTNAD) 

Vi säljer inte några fysiska produkter utan ett digitalt medlemskap.

KUNDSUPPORT

För kundsupport vänligen kontakta anläggningen du uppgav vid beställning via mail eller telefon som du hittar på vår hemsida så hjälper vi dig.

RETUR- OCH ÅTERBETALNINGSPOLICY (MINST 14 DAGARS ÅNGERRÄTT)

Du som kund har 14 dagars ångerrätt med full återbetalning. Vänligen kontakta anläggningen du uppgav vid beställning via mail eller telefon som du hittar på vår hemsida.

OM COOKIES

Vi använder cookies. De används för att identifiera användare som unika men anonyma individer. Cookies hjälper oss att kunna registrera antal besök. De ger oss också information och statistik om hur många användare vi har per sida och i vissa fall vad de gör. Ibland används också cookies för att spara de inställningar som ni användare har på sidan. Vi använder helt enkelt cookies för att underlätta användningen av vår webbplats.

En cookie är en textfil som skickas ifrån vår webbserver och i sin tur sparas av din webbläsare. Cookien kan förutom att se vilka sidor som våra användare besökt också känna igen vilka av våra annonser som besökts. Dessutom kan cookies läsa av vilken webbläsare våra besökare använt sig av. Vi använder statistik i samlad form om trafik/användare och trafikleverantör. Sån information innehåller aldrig någon form av personlig information utan allt är anonymt. IP- adresser sparas inte i vår databas. 

Ibland använder vi tredjepartscookies ifrån andra företag för att underlätta vår annonshantering och för att förbättra funktionaliteten på webbplatsen.

Du kan förhindra att cookies lagras genom att:

 • Radera cookies från din hårddisk.
 • Eller ändra inställningarna i din webbläsare till att den inte tillåter sparandet av cookies på din hårddisk.

POLICY FÖR INTEGRITET OCH DATASKYDD

Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter personuppgiftslagen (PuL) och skärper kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter. Att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss vid en registrering är något vi på Padel United värdesätter högt. Här nedan kan du läsa mer om hur vi skyddar och hanterar dina personuppgifter.

DINA PERSONUPPGIFTER OCH HUR VI HANTERAR DEM

Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig när du registrerar dig och som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att bjuda in till matcher, skicka pushnotiser, förbättra våra tjänster och ge erbjudanden som passar just dina behov.

Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

TYP AV PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

När du anmäler dig till ett arrangemang från oss på Padel United, samlar vi in dina kontaktuppgifter: Namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

När du kontaktar oss i supportärende samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende.

När du köper något via vår hemsida samlar vi in den information du uppger till oss för att köpet ska kunna genomföras.

SÅ HÄR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in och behandlar data som…
…du uppger själv när du registrerar dig hos oss.
…du uppger när du kontaktar oss i form av resultatrapportering, chatt-konversationer, e-post och övriga mejlkonversationer.
…samlas via cookies som samlar in information på och från din webbläsare.
Exakt vilken information vi samlar in om just dig beror på vilken/vilka av våra arrangemang du anmäler dig till.

DET HÄR ANVÄNDER VI PERSONUPPGIFTER TILL

För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls: Krav för att fullgöra registreringen med dig. Krav för att vi på Padel United ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse. För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du mer information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

TILLHANDAHÅLLANDE AV ARRANGEMANG

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att hantera och leverera de event du registrerat dig till. Samt personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av de arrangemang du deltager i eller köp du genomför. Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

KOMMUNIKATION OCH SUPPORT

Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp.

Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka arrangemang du anmält dig till och använder som grund för fakturor, nyhetsbrev, viktig information om våra event, erbjudanden och tips om hur du kan använda nyttja arrangemangen bäst. Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av registrering.

UTVECKLING AV VÅRA ARRANGEMANG OCH PRODUKTER

Vi behandlar personuppgifter kring vilka av våra arrangemang du anmält dig till samt från kontakt med oss som underlag för att förbättra din upplevelse specifikt och våra arrangemang generellt. Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

MARKNADSFÖRING

För att kunna marknadsföra relevanta event och arrangemang till dig efter dina behov behandlar vi personuppgifter om vilka event du anmält dig till och hur du agerat i dem. Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

SÄKERHET OCH FÖRHINDRANDE AV MISSBRUK

Vi behandlar personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra följande för våra arrangemang:

 • Missbruk
 • Intrångsförsök
 • Attacker i form av t ex virus
 • Lagbrott
 • Användning av våra tjänster som strider mot våra villkor
 • Rättslig grund: Fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse

LAGSTADGADE SKYLDIGHETER

Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer. Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

SÅ HÄR LÄNGE SPARAR VI PERSONUPPGIFTER

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen.

TILL VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER

Partners, underleverantörer och andra bolag inom Padel United. Avtalen reglerar bland annat vilka personuppgifter som behandlas, varför behandling görs, hur personuppgifter skall skyddas och hur länge de behandlas. Avtalen innehåller också instruktioner från personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträde hur personuppgifterna får behandlas. Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner. Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer.

MARKNADSFÖRINGS- OCH ANALYSSYFTE

T ex. Google – Analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster. Facebook – Analysdata via tredjepartscookie i marknadsföringssyfte.

I SYFTE ATT TA BETALT FÖR VÅRA TJÄNSTER

Swish eller Klarna. – Data som krävs för att genomföra en direktbetalning eller betalning via betalningstjänsten Klarna.

ÖVRIGT

Visma – Personnummer och kontaktuppgifter delas i marknadsföringssyfte.

Visma Consulting – Personnummer samt namn delas för att möjliggöra identifiering av kunden via BankID.

MYNDIGHETER

På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till t ex Polisen.

SÅ HÄR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder oss av pålitliga leverantörer inom IT för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. GOOGLE står för över 90% av lagringen via GOOGLE DRIVE.

VI HAR POLICYER OCH SÄKERHETSRUTINER FÖR BLAND ANNAT

 • Informationssäkerhet
 • Incidenthantering
 • Riskanalys
 • Mjukvaruppdateringar
 • Säker konfiguration och hantering av enheter
 • Kontor och serverhallar
 • Mjukvaruutvecklin
 • Upplärning och utbildning

All Padel Uniteds personal är bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver.

DU BESTÄMMER ÖVER DINA PERSONUPPGIFTER

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar. Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig.

SÅ HÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER NÄR DU INTE LÄNGRE ÄR KUND

När du valt att inte längre deltaga i något av våra arrangemang tar vi bort alla dina personuppgifter där det inte längre finns syfte för fortsatt behandling. Vi meddelar även de eventuella partners som behandlat din data att den ska raderas hos dem.

Bland det som inte tas bort finns bland annat: Data som krävs enligt bokföringslagen.

OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT

Om det är något du undrar över avseende vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan då skriva till oss eller kontakta tillsynsmyndigheten för personuppgiftsfrågor. Du har också rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten om du är missnöjd.