KLUBBINFO

Värdegrund

Värdegrunden är tänkt att gå som en röd tråd genom hela klubben. Det handlar om klubbens kultur och vilka grundläggande gemensamma värderingar vi tycker är viktiga att leva upp till.

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla vår verksamhet så att alla ska kunna ha roligt, må bra och utvecklas. Vi vill att alla i vår verksamhet ska känna tillhörighet och gemenskap.

Demokrati, delaktighet och nytänkande

Föreningsdemokrati innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma hur verksamheten bedrivs. Genom att alla har möjlighet att komma med nya idéer utvecklar vi ständigt vår verksamhet.

Jämställdhet

Vi verkar ständigt för en jämställd klubb/förening i alla led.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa regler, överenskommelser och leva efter god etik och moral.