KLUBBINFO

Vision & Värderingar

SVERIGES STÖRSTA PADELHJÄRTA SLÅR FÖR ALLA SOM VILL INGÅ I VÅR GEMENSKAP.

Vårt padelhjärta slår för att alla ska trivas och utvecklas hos oss.
Vårt padelhjärta slår för att vi ska blir den största padelklubben i Norden.
Vårt padelhjärta slår för att vi ska vinna nationellt och internationellt.


Vi skapar framgång genom 6 grundläggande värderingar:

Glädje

Vi inspirerar, är schyssta och respekterar varandra, oavsett roll i vår klubb. Vår inbjudande miljö genererar möjligheter för var och en att växa till den du vill vara.

Gemenskap

Föreningsdemokrati innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar Tillsammans delar vi framgång och motgång med kärlek. I vår klubb är det viktigt att alla, oavsett roll, känner sig sedda. Vi skapar positiva förebilder som är stolta ambassadörer för Padel United Club.

Kvalitet

Vi vill nå framgång och har höga ambitioner. Oavsett om du är tränare, spelare, funktionär, förälder eller en styrelseledamot tar vi ansvar i att skapa de bästa förutsättningarna med hög kompetens som ger hög kvalitet i allt vi gör.

Engagemang

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa regler, övereRent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa regler, Tillsammans engagerar vi oss i att hela tiden vilja utvecklas. Vi har mod i att våga prova nytt och öppna upp för nya vägar. Vi engagerar oss i socialt ansvar med att bredda vår idrott och att skapa möjligheter för alla att tillhöra vår varma gemenskap.

Inkluderande

Alla oavsett kön, könsidentitet och uttryck, etnisk och social bakgrund, religion, trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder är välkomna in i vår klubb. Att vara inkluderande innebär att vi tror på demokrati och att allas röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet.

Fair Play

I vår klubb är vi schyssta, det innebär att vi behandlar varandra och de vi möter rättvist och med respekt. Vi förhåller oss väl till idrottens värdegrunder där oschyssta metoder som doping, trakasserier, diskriminering, kränkningar, medvetet fusk och våld är totalt förbjudet.

Bolagsinformation

Padel United Club Sthlm West
Finspångsgatan 38-40
163 53 Spånga
Org. Nr. 802531-6582

Bankgiro: 5533-9436
Swishnummer: 123 679 00 34

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Padel United Club Sthlm West behandlar personuppgifter för våra medlemmar. Klubben är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi får från dig i samband med att du väljer att bli medlem i klubben.